Hoş Geldiniz.

İlkeler

Hastalarımın Fotoğraflarını Bilimsel Platformlar Dışında ve Özellikle Diğer Hastalarım İle Kesinlikle Paylaşmamaktayım.

Çünkü; Hastalarımın fotoğraflarını, ilgili hastanın izniyle, sadece bilimsel platformlarda, mesleki paydaşlarımla ve tüm özlük bilgilerini saklı tutmak koşuluyla paylaşmaktayım. Ayrıca her plastik cerrahın başarılı ve başarısız sonuçlanan işlemleri vardır.

Yaygın olarak, yeni hastalarla en iyi sonuçlanan işlemler paylaşılmaktadır.

Şahsi fikrim bu davranışın da, hem fotoğraftaki hasta, hem de gösterilen hasta açısından etik olmadığı şeklindedir.

Ayrıca her hasta kendine münhasır olduğundan, gereksiz ve yanlış bir beklenti oluşmasına neden olmaktadır.

Bilgisayar Destekli Simülasyonlarımı Hastalarımla Paylaşmamaktayım.

Çünkü; Bu simülasyonların yapılma nedeni, hekim olarak gerçekleştireceğim ameliyatın planını değerlendirmek ve kesinleştirmektir.

İdealize edilmiş bu simülasyonlar, gösterilmesi halinde hastayı kesin ve net bir sonuca yönlendirmekte; bu da etik dışı bir beklenti oluşturmaktadır.

Psikolojik Bir Problemden Kaynaklanan Talepleri Olan Kişileri Hastam Olarak Kabul Etmemekteyim.

Çünkü; Estetik operasyon için başvuran bazı hastalarda, bu operasyonun yüzünü ve hatta hayatını değiştireceğine dair tatmin edilemez duygu-durum bozuklukları olabilir.

Beden-Dismorfik bozukluk bunlardan biri olup, birçok ameliyat geçirip bir türlü tatmin olmadığını bildiğiniz ya da duyduğunuz bazı bireylerin psikolojik sorununun adıdır.

Bu tipte bir problemi yansıtan kişilerle doktor-hasta ilişkisine girmemekteyim.

Hiç Kimseye İstemediği Bir İşlemi Önermemekte; Çevre Zoruyla Gelen Kişileri Hastam Olarak Kabul Etmemekteyim.

Çünkü; Cerrahi her operasyon hayati riskler içermektedir. Bu riskler ameliyata bağlı yan etkiler olabildiği gibi, anesteziye bağlı daha ağır yan etkileri de kapsamaktadır.

Hastanın talep etmediği bir işleme onu zorlamak ya da çevresince istenen operasyonları olmasına izin vermek, toplumsal ahlak kurallarına uymadığı gibi, ağır ve vicdani bir yüktür.

Hiçbir doktor bu yükün altına girmemelidir.

Sonuç: Estetik cerrahi alanında yetkin olmayan insanlar tarafından, hasta istekleri ve ihtiyaçları gözetilmeksizin, yanlış yönlendirme ile yapılan müdahaleler, sıkça karşılaştığımız sorunlar arasındadır.

Bahsi geçtiği üzere, psikolojik bir bozukluk yoksa, çoğunlukla ikinci kez yapılmak istenen operasyonlar, başta kişinin sağlığı olmak üzere, görüntüsü ve psikolojisini de olumsuz yönde etkilemektedir.

Hastalarımın öncelikle sadece şikayetleriyle ilgili yorumlarımı yapmaktayım. Hastalarım tarafından bir talep gelmediği ve mevcut şikayetini ortaya çıkarabilecek başka bir etken olmadığı sürece de ekstra bir işlem önermemekteyim.